OCLlab

OCLlab – Aplikacja informatyczna

W zakresie udokumentowania działań Zakładowej Kontroli Produkcji producenci mas bitumicznych zostali zobligowani do wyznaczania Produkcyjnego Poziomu Zgodności – PPZ lub w oryginale Operating Compliance Level – OCL. Bazując na doświadczeniu zdobytym przy opracowywaniu i wdrażaniu systemów ZKP, opracowaliśmy autorski system informatyczny, którego nadrzędnym zadaniem jest ułatwienie dokumentowania i wyznaczania poziomu OCL dla Wytwórni Mas Bitumicznych. System oparty jest na technologii Web 2.0 – dostępny z każdego miejsca na świecie, niezależnie od systemu operacyjnego – wystarczy przeglądarka internetowa.

Nie wymaga opłat licencyjnych, nie zawiera ograniczeń czasowych, dotyczących ilości użytkowników, czy ilości wprowadzonych rekordów danych. System jest zgodny z następujacymi dokumentami normalizacyjnymi:

  • PN-EN 13108-20 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Badanie Typu
  • PN-EN 13108-21 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Zakładowa Kontrola Produkcji
  • Nawierzchnie asfaltowe WT2 – 2010
  • PN-EN 13108-1 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Beton asfaltowy
  • PN-EN 12697-27 – Mieszanki asfaltowe – pobieranie próbek

Umożliwia udokumentowanie działań realizowanych w laboratorium zakładowym oraz na Wytwórni Mas Bitumicznych w zakresie wymaganym do udokumentowania funkcjonowania ZKP. Modułowa konstrukcja umożliwia na opracowanie indywidualnych zagadnień, wymaganych do udokumentowania prowadzonej ZKP, aby dokumentowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem WMB było jak najbardziej efektywne.

Na życzenie zapewniamy pełną integrację z istniejącym magazynowym systemem informatycznym.

Więcej informacji – na stronie projektu http://ocllab.pl

capture-20140415-221645