Technologie Informacyjne

Technologia informacyjna (z ang. information technologyIT) – całokształt zagadnień, metod i środków i działań związanych z przetwarzaniem informacji.

Stanowi połączenie zastosowań informatyki i telekomunikacji, obejmuje również sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, a także narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji. Dostarcza ona użytkownikowi narzędzia, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, gromadzić, zarządzać i przekazywać innym ludziom.

Wraz z dynamicznym rozwojem środków komunikacji, wzrasta znacznie systemu komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w kontekście efektywnego wykorzystania zgromadzonych informacji przez wszystkich użytkowników procesów organizacyjnych.

Efektywny system komunikacji wewnętrznej oraz zarządzania informacją stanowi obecnie jeden z najważniejszych filarów przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

dokumentus.pl Technologie Informacyjne -  to wynik kilkunastoletnich doświadczeń w budowaniu systemów zarządzania organizacją (głównie – przedsiębiorstw produkcyjnych). Dostarczamy skuteczne, zweryfikowane rozwiązania z obszaru zarządzania informacją w przedsiębiorstwie – w różnorodnych obszarach.

Naszą specjalizacją jest komunikacja wewnętrzna na poziomie – kadra zarządzająca – pracownicy średniego nadzoru – pracownicy liniowi w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą

Daniel Szałwiński
Dyrektor Zarządzający